Polityka prywatności

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. jacht.info.pl . Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Artur Jurewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Jurewicz jacht.info.pl
z siedzibą w m. Kętrzyn (adres siedziby ul. Władysława Jagiełły, nr 52, 11-400) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 7421969498, REGON: 369630206.

Cel Stosowania plików cookies przez firmę Artur Jurewicz jacht.info.pl:

Cookies techniczne:

– zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej
– adres IP
-czas przebywania na stronie
-lokacje z których dokonane jest wejście na stronę
-czas przebywania na stronie
-urządzenie z którego dokonywane jest otworzenie strony internetowej
-dokonane decyzje
– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Cookies Analityczne:

– W celach analitycznych korzystamy z usług firmy Google, tj Google Analytics

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
-Adres IP
-Rodzaj urządzenia
-System operacyjny
-Czas przebywania na stronie
-Podjęte działania

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Adres IP

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą tel: +48 504 000 490 , e-mail: czarter@jacht.info.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://jacht.info.pl/polityka-prywatnosci

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do  złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych